W roku 2018 do dnia 01.10.2018 Gmina Borne Sulinowo udziela dotacji celowej (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.
Dotacja celowa wynosi 162,00 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.
W roku 2019 do dnia 01.01.2019 Gmina Borne Sulinowo udziela dotacji celowej (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.
Dotacja celowa wynosi 162,00 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.


Oferujemy:

opiekę godzinową i całodzienną od godz. 6.30 do godz. 18.00.

Zajęcia w małych grupach do 20 osób, dostosowane do wieku i potrzeb dziecka, służące rozwojowi konkretnych funkcji.

Opinie: