W roku 2020 do dnia 31.05.2020 Gmina Borne Sulinowo udziela dotacji celowej (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.
Dotacja celowa wynosi 162,00 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.
Od dnia 01.06.2020 dotacja celowa wynosi 300,00 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.


Święto dyni!

Święto dyni!

W tym krótkim tygodniu, postanowiliśmy pobawić się kolorowo. Tematem przewodnim była pyszna, pomarańczowa dynia! Otóż fotografie, z naszych małych radości.

Czytaj dalej...

Oferujemy:

opiekę godzinową i całodzienną od godz. 6.30 do godz. 18.00.

Zajęcia w małych grupach do 20 osób, dostosowane do wieku i potrzeb dziecka, służące rozwojowi konkretnych funkcji.

Opinie: